Novinky

13. 5. 2016
Koncept budoucí mobility v pojetí společnosti Nissan

Koncept budoucí mobility, který je výsledkem spolupráce společnosti Nissan se světovými architekty Foster + Partners byl zveřejněn již dříve v tomto roce. Cílem projektu je nabídnout jiný pohled na možnosti napájení vozidel energií a jejich řízení a také na jejich integraci do městské infrastruktury.

V budoucnosti se auta připojí do sociální infrastruktury silničních, informačních a elektrických dobíjecích sítí. Výsledkem budou méně časté dopravní zácpy, efektivnější sdílení vozidel, možnost ovládat vozidla na dálku a také lepší hospodaření s energií.

Evropská města stojí před úkolem, jehož splnění si vyžádá komplexní přístup ze strany místní správy, obchodní sféry i obyvatel.

David Nelson, hlavní projektant společnosti Foster + Partners, říká: „Z praktického hlediska jsme k takovému přístupu sami zavázáni. Ale dosah této výzvy je neskutečný. Dotýká se každé oblasti lidského života, a proto je nutné působit současně na poli energetiky, zaměstnanosti, výroby potravin, dopravy atd. Jde o tak obsáhlou záležitost, že všechny jednotlivé studie jsou jen jako střípky mozaiky. Jedním z těchto střípků je i studie mobility, na které pracujeme se společností Nissan. Doprava provázaná s výrobou a ukládáním energie i konkrétní dopad projektu na naše města představuje velmi podstatnou část rovnice.“

Na základě aktuálního tempa růstu lze usuzovat, že do roku 2050 bude na světě jezdit 2,5 miliardy vozidel. Oproti současné miliardě to je nárůst o 150 procent. Celosvětové emise CO2 se dle současného odhadu zvýší na 600 milionů tun, přičemž přeprava a mobilita budou v utváření městské krajiny budoucnosti hrát stále významnější roli.

Údaje z institutu pro úsporu energie a rozmanitost energetických zdrojů (IDAE) říkají, že pokud by ulicemi měst jezdilo 1 000 elektromobilů, snížily by se emise skleníkových plynů o více než 30 000 kg a emise CO2 o více než 2 000 tun ročně.

Čistě elektrická vozidla Nissan LEAF, kterých je v Evropě ve službě NissanConnect zaregistrovaných 33 000, už tak společně snížila množství emisí CO2 vypuštěného do atmosféry o 86 milionů kg[i]. „Čerpací stanice budoucnosti úspěšně spojuje mnoho prvků městského prostředí a stává se řešením, které může fungovat jako inspirace k dosažení udržitelnější budoucnosti.“

„Opravdovou výzvou je však nalezení způsobu, jak vzájemně propojit všechny oblasti našeho života. Je to opravdu obří téma. Právě tady však můžeme pomocí výpočetního výkonu a s využitím fenoménu Big Data překročit hranice schopností lidského mozku a strukturovat zkušenosti lidí z ještě rozdílnějších oblastí.“ „Věříme v možnosti studie, která vznikla ve spolupráci se společností Nissan. Čerpací stanice budoucnosti úspěšně spojuje mnoho technologií a prvků městského prostředí a stává se řešením, které propojuje mnoho styčných bodů a může fungovat jako inspirace k dosažení udržitelnější budoucnosti.“

Gareth Dunsmore, ředitel divize elektromobilů ve společnosti Nissan Europe, uvádí: „Budoucnost mobility závisí jak na našich městech, tak na síle, která dá impulz k příchodu mnoha změn. Dopravní zácpy a znečištěné ovzduší jsou pouze dvěma z výzev, kterým na cestě za obrovskými udržitelnými aglomeracemi musíme čelit.“

„Tento koncept se netýká vzdálené budoucnosti. Potřebu takovýchto technologií lze v našich městech spatřit už dnes. Vlídnější městské prostředí umožňující vést kvalitnější život je na dosah.“

„Díky nezpochybnitelnému závazku společnosti Nissan vytvářet inovativní řešení mobility, jež pomohou snížit dopad na životní prostředí a díky nimž bude život pohodlnější, snazší a zábavnější, vám můžeme představit příspěvek ke konceptu budoucí mobility i my: Ucelený pohled na to, čím se mohou stát vozidla v budoucnosti díky vizionářskému přístupu, designu a technologiím, a jak bude vypadat prostředí, ve kterém se budou pohybovat.“

Vize stanovená konceptem společnosti Nissan se zabývá tématy z okruhu těch největších celosvětových výzev – dodávka energie, kvalita městského ovzduší a změna klimatu. Řeší však i každodenní starosti jako parkování, bezpečnost silničního provozu a dobíjení vozidel.

AUTONOMNÍ VOZY: TECHNOLOGIE NISSAN INTELLIGENT DRIVE

Vozidla v konceptu společnosti Nissan s názvem Čerpací stanice budoucnosti budou schopna autonomního provozu, tzn. jízdy, parkování i dobíjení bez asistence řidiče.

Nissan Intelligent Driving je vizí společnosti Nissan v oblasti technologií pro autonomní jízdu. Nissan v příštích čtyřech letech (do roku 2020) v Evropě, Spojených státech, Japonsku a Číně uvede do provozu několik vozidel vybavených technologií autonomní jízdy.

Technologie Intelligent Driving ještě vylepšuje řidičovu schopnost vidět situaci, přemýšlet o ní a vhodně reagovat. Selhání lidského faktoru stojí za 90 procenty veškerých nehod, takže pokud se pravděpodobnost takového selhání sníží pomocí technologií, bude řízení bezpečnější, úspornější i zábavnější.

Model Nissan Qashqai, který se vyrábí v závodu v britském Sunderlandu, bude poprvé takovouto technologií vybaven v roce 2017. Díky technologii Piloted Drive 1.0. (Pilotované řízení) bude vozidlo i v hustém dálničním provozu schopné bezpečné autonomní jízdy v jednom pruhu.

Jízda autonomním vozidlem však nebude vypadat jako pouhé „sezení na dopravním pásu“, který nás dostane z bodu A do bodu B. Budoucí verze technologie Nissan Intelligent Driving umožní vozidlu „osvojit si“ jízdní styl řidiče a ten pak zohlednit při zvoleném režimu pilotované jízdy. V manuálním režimu bude vůz ovládat řidič. Umělá inteligence zasáhne pouze v případě potřeby, například brzděním před bezprostředně hrozícím nárazem.

TECHNOLOGIE NISSAN INTELLIGENT INTEGRATION

Vozidla budoucnosti budou umět i komunikovat, a to nejen s řidičem, ohledně aktuálních změn v dopravním provozu nebo ohledně řidičova osobního rozvrhu či jiných dat. Vozidla budou komunikovat i s chodci a dalšími účastníky provozu. Vnější osvětlení či displeje vozidla vždy upozorní na úkon, který bude vozidlo provádět. Vzadu jedoucím cyklistům může vozidlo naznačit, že o nich „ví“, chodcům, kteří chtějí přejít ulici, pak může vůz zastavit a zobrazit vzkaz „… až po vás“.

Vozidla připojená k silničním, informačním a napájecím sítím tak mohou být cestou k omezení počtu dopravních kolapsů, k efektivnějšímu sdílení vozidel, k možnosti vozidla ovládat na dálku i k lepšímu hospodaření s energií.

Technologie pro inteligentní integraci by pak na základě faktorů jako záznam o ujeté vzdálenosti a okamžik opětovné potřeby vozidla mohla určovat, která vozidla potřebují nabít první a na jakou úroveň.

Cílem společnosti Nissan je dosáhnout nulového počtu smrtelných nehod. Technologie Intelligent Driving a Intelligent Integration pomáhají lidskému řidiči jezdit bezpečněji a tím nulovou úmrtnost při nehodách přibližují skutečnosti.

UKLÁDÁNÍ ENERGIE DO ZNOVUPOUŽITÝCH BATERIÍ

Od prosince roku 2015 spolupracuje Nissan se specialisty na napájení ze společnosti Eaton Electrical na vývoji výrobku, který umožní zapojit použité lithium iontové baterie společnosti Nissan do běžné domácí sítě.

Jednotka xStorage je navržena jako cenově nejpříznivější a nejspolehlivější způsob uložení energie dostupný na dnešním trhu. Bude tak pro použité baterie z elektromobilů Nissan znamenat šanci na udržitelný „druhý život“.

Pro zákazníky to bude znamenat přínos v podobě úspor za měsíční platby za energii a také možnost navrácení části zaplacených peněz prostřednictvím prodeje uložené energie zpět dodavateli.

Kompletní řešení (včetně montáže a doplňkového vybavení) bude stát 4 000 € (bez DPH).

Jednotku xStorage navrhla v Londýně společnost Nissan Europe ve spolupráci se společností Eaton. Účelem jednotky je umožnit zapojení použitých baterií elektromobilů Nissan do domácí sítě, kde budou moci zaručit napájení přesně dle potřeb, nižší náklady na energii a také ochranu před výpadky sítě při zvýšeném odběru.

SYSTÉM VEHICLE-TO-GRID (V2G)

Průkopník automobilového průmyslu, společnost Nissan, a nadnárodní společnost Enel potvrdily záměr zahájit hlavní zkoušku technologie dobíjení vehicle-to-grid (V2G), a to vůbec poprvé ve Spojeném království. Zkouška bude spočívat v montáži a zapojení jednoho sta jednotek V2G na místech, se kterými souhlasili jak soukromí, tak firemní vlastníci vozidel Nissan LEAF a e-NV200.

Tím, že majitelé elektromobilů Nissan získají možnost připojit svá vozidla do systému V2G, se jim otevře i příležitost prodat energii uloženou v baterii vozidla zpět do celonárodní sítě. Toto oznámení je pro Spojené království předzvěstí nového systému hospodaření s energií. Nejenže majitelé elektromobilů Nissan získají možnost aktivně se podílet na stabilitě sítě, a využít ji i jako zdroj alternativního příjmu – tato technologie od základu převrátí způsob, jak síť zpětně zásobovat energií.

Poté, co se technologie V2G rozšíří, může úplně změnit pravidla hry pro majitele elektromobilů ve Spojeném království. Ti se totiž stanou aktivní a plně rozvinutou skupinou ovlivňující dění na tamním trhu s energií.

Až doposud bylo dobíjení vozidla pouze „jednosměrnou“ záležitostí. Proud z dobíječky nabil baterii, jejíž energie se pak jízdou vozidla opět spotřebovala. Dobíjení V2G by umožnilo dobíjet „obousměrně“ – vozidla by tak fungovala jako mobilní zásobárny energie.

Za pomoci takovéto výbavy se mohou vozidla Nissan LEAF nebo e-NV200 nabíjet, když je nízká poptávka a levnější tarify. Následně lze energii uloženou v baterii vozidla využívat v domácnosti, když jsou náklady vyšší, případně i dodávat energii se ziskem zpět do sítě. Elektřinu vyráběnou solárními panely nebo větrnými elektrárnami lze využívat k nabíjení vozidla, napájení spotřebičů doma nebo ve firmě, případně i ke zpětným dodávkám energie do sítě.

Letos v březnu Nissan oznámil, že do sítě jeho nové evropské centrály ve Francii bude integrován největší systém s elektromobily. Systém současně představuje světově největší jednotku ze znovupoužitých baterií instalovanou do budovy.

EKOLOGICKÉ STAVBY A MĚSTSKÁ ZELEŇ

Tým designérů z přední architektonické kanceláře Foster + Partners se při návrhu měst budoucnosti nezabývá pouze vozidly. Koncept budoucí mobility zkoumá rovněž možnosti využití nových technologií a způsobů myšlení v současném reálném světě.

Jedná se o nové, energeticky úsporné a propojené domácnosti, které umějí nejen energii ukládat, ale také ji samy vyrábět. Tuto technologii nám představuje video. Technologie je již z velké části dostupná. V městském prostředí se například běžně setkáváme s fotovoltaickými panely, které zachytávají sluneční energii.

Dalším přínosem pro obyvatele měst je městská zeleň jako například zahrady, parky a zalesněné oblasti, kde nachází potřebné útočiště i zvěř. Efekt takových míst spočívá nejen ve zlepšení tělesné i citové pohody obyvatel města, ale patří mezi ně i kvalitnější ovzduší a díky snížení teploty prostředí i menší dopady v případě, že udeří vlny horka. Elektromobily jako Nissan LEAF a e-NV200 přispívají k čistšímu ovzduší tím, že nevypouštějí absolutně žádné emise oxidu uhličitého a dalších škodlivých částic.

Díky technologii nulových emisí a řešením, která kombinují více způsobů přepravy, se z čím dál více měst může stát příjemné místo k životu, což povede k uspokojení neustále rostoucí poptávky po bydlení. Navíc s příchodem technologií pilotované jízdy a se snížením počtu nevyužívaných vozidel na ulicích klesne potřeba parkovacích ploch. Města pak na tato místa opět mohou vysadit zeleň a zřídit zde třeba městské parky nebo vytvořit sociální centra.

David Nelson, Foster + Partners, dále uvádí: „Díky husté městské síti budou mít lidé bydlení, pracoviště a místa, kde tráví volný čas, blízko u sebe, což jim zvýší kvalitu života. Vysoká hustota sítě ale automaticky neznamená přelidněnost nebo finanční komplikace. K problematice je však třeba přistupovat z mnoha úhlů pohledu. V obytných oblastech vůbec nevadí ‚čistý‘ průmysl, jakým je například mikroelektronika. Nevadí ani nové kanceláře a prostory pro služby. Mnoho z těchto technologií ve městech funguje už dnes.“ Samým středobodem závazku k přijetí technologií nulových emisí je pak lidská společnost jako taková. Nižší emise přinesou ekologičtější města, čistší ovzduší, více zeleně a také více svobody užívat si vytvořené prostředí.

Nissan Futures Programme je první aktivitou svého druhu, které se může účastnit široká veřejnost.

Nissan v debatě na téma budoucnosti evropských měst a mobility příští generace rád uvítá jak jednotlivce, firmy, představitele průmyslu, tak i akademické pracovníky a tvůrce politik.

[i] Souhrnné hodnoty vycházejí z údajů globálního datového centra společnosti Nissan (GDC) k 14. 4. 2016 (UTC). Údaje o vzdálenosti a množství emisí CO2 jsou shromažďovány pouze z vozů Nissan LEAF registrovaných do systému CarWings (celkově zhruba 51 % prodaných vozů).